Do escénico e o fílmico: notas sobre a linguaxe teatral no cinema contemporáneo

Do escénico e o fílmico

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-63-X

Número de depósito legal (17)

VG. 289-2006

Data de publicación (11)

2006

Autores/as

Euloxio Rodríguez Ruibal
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Euloxio Rodríguez Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

O solemne acto académico celebrouse o 24 de marzo de 2006 no Salón Nobre do Colexio Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.

O dramaturgo analiza as posibilidades de diálogo e intercambio intertextual entre o teatro e o cinema, campos os dous cos que viñera experimentando ao longo da súa traxectoria.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.