Algunhas imaxinaciós sober tesouros

Algunhas imaxinaciós sober tesouros

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Álvaro Cunqueiro
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Álvaro Cunqueiro Mora e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico celebrouse o 21 de abril de 1963 no Salón de Actos do Seminario Conciliar de Mondoñedo. O xornalista e escritor analiza o imaxinario dos tesouros na mitoloxía popular galega, presente tamén na súa obra literaria.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.