Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia

Usos lingüísticos en Galicia

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-10-9

Número de depósito legal (17)

VG. 431-1995

Data de publicación (11)

1995

Autores/as

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Manuel González González
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Resumo

Calquera investigación macrosociolingüística que pretenda ser rigorosa e completa debe dedicar unha parte importante do seu contido á análise dos comportamentos lingüísticos da poboación obxecto de estudo, porque o coñecemento das condutas lingüísticas dos falantes constitúe un dos instrumentos máis fiables para avaliar a situación social das linguas faladas nun territorio. De aí que este compendio do segundo volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia, fiel ao seu obxectivo de afondar na realidade sociolingüística galega, considere a descrición dos comportamentos lingüísticos como un dos mellores recursos para dar razón do estado actual da lingua galega e das perspectivas que se derivan do mesmo.

Este estudo procura poñer ao alcance da persoa lectora, sen faltar aos principios científicos de rigor, obxectividade e coherencia, a complexidade e diversidade de situacións que abeiran as condutas lingüísticas en Galicia. Esta preocupación non pretende outro obxectivo último que axudar a entender mellor a realidade sociolingüística de Galicia.

É continuación do volume I, Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia, e foi completado co volume III, Actitudes lingüísticas en Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.