Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia: Compendio do I volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia

Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-03-6

Número de depósito legal (17)

VG. 311-1994

Data de publicación (11)

1994

Autores/as

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Resumo

A presente publicación é un compendio do primeiro volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia (MSG). Con ela preténdese difundir os resultados máis significativos do citado volume sen afán de substituílo, senón de facilitar o acceso aos datos alí recollidos.

O estudo tenta ofrecer unha visión actual e rigorosa de dous elementos nucleares da configuración sociolingüística da nosa comunidade: a lingua inicial e a competencia lingüística en galego.

Ten a súa continuación no volume II, Usos lingüísticos en Galicia, e no volume III, Actitudes lingüísticas en Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.