A lingua no CEIP Agro do Muíño

A lingua no CEIP Agro do Muíño

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2018

Autores/as

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a

Resumo

Este informe ten como finalidade presentar unha análise sociolingüística do CEIP Agro do Muíño, situado no concello de Ames, co obxectivo de deseñar o plan de normalización do centro. Con este fin realizouse unha contextualización sociodemográfica e sociolingüística da situación da infancia a nivel galego e, posteriormente, achéganse datos sobre a comarca de Santiago de Compostela, na que se integra o centro.

 

Concello de Ames

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.