Noción, religación, trascendencia: o coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri

Noción, religación, trascendencia

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-99-8

Número de depósito legal (17)

PO. 296-1990

Data de publicación (11)

1990

Autores/as

Andrés Torres Queiruga
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Estamos ante un libro de grande envergadura. Un libro no que o seu autor, Andrés Torres Queiruga, trata de se meter pola selva inextricable de dous filósofos importantes. Por un lado, Amor Ruibal. Polo outro, Xavier Zubiri. Mais o propósito de Queiruga non é o de dar paseatas máis ou menos eruditas a través dos eidos, decote difíciles, de sistemas de pensamento complexos −aínda que clarísimos− e esixentes −aínda que acolledores.

O móbil do noso autor non é outro que o de pescudar nas analoxías e nas diferenzas que aproximan, e afastan, os dous filósofos na pescuda do coñecemento de Deus. É posible tal coñecemento? E se o é, gardan algunha relación as profundizacións do pensador galego coas do pensador vasco? Hai no primeiro, por ventura, algunha prioridade conceptual, algún albiscar, algunha facilitación do vieiro que, máis tarde, tería de percorrer o segundo meditador? E, en última instancia, en que consiste o furar do un e do outro verbo do misterio –“doroso misterio”− da posibilidade de atoutiñar a faciana divina, a súa dinámica, e os seus inquietantes límites?

Tese de doutoramento presentada en 1988 por Andrés Torres Queiruga, baixo a dirección do Dr. D. Carlos Amable Baliñas, na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.