Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai

Relixión e relixiosidade

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-81-6

Número de depósito legal (17)

VG. 242-2012

Data de publicación (11)

2012

Autores/as

Carlos Alberto Zubillaga Barrera
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo excelentísimo señor don Carlos Alberto Zubillaga Barrera e resposta do excelentísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 21 de abril de 2012 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.