A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)

Real Academia Galega
Editor/a
Concello da Coruña
Editor/a
Xesús Alonso Montero
Editor/a literario/a

Sinopse

Cando o 21 de outubro de 1904 foi coroado, na Coruña, Manuel Curros Enríquez, este feito -coroar a un poeta- era insólito en Galicia, non tiña precedentes. Nunca, en efecto, ninguén fora coroado no noso país, máxima «condecoración» a que un poeta, naqueles tempos, podía aspirar.

O presente volume conmemorativo trátase dunha edición facsimilar do poema "Ao pobo cruñés" do poeta. Inclúe ademais vinte e cinco composicións a el dedicadas, unha loanza en prosa e outras páxinas. O estudo do acontecemento histórico realizouno con solvente e instrutiva valoración Xesús Alonso Montero.

 

Contido

 • Presentación
  Francisco Vázquez Vázquez Alcalde da Coruña
 • Prólogo
  Francisco Fernández del Riego Presidente da Real Academia Galega
 • A Coroación de Curros Enríquez
  Xesús Alonso Montero
  • Primeira parte. Cando os poetas eran coroados
  • Segunda parte. A(s) coroación(s) de Curros
  • Notas
 • Velada literaria en honor de D. Manuel Curros Enríquez (A Coruña, 21-10-1904)
 • Facsímile de 29 textos: programa da velada, invitación, 25 poemas de homenaxe, unha loa en prosa e a composición de Curros.
 • Índice da edición facsímile:
  • Programa da velada literaria
  • Invitación á velada
  • Vinte cinco poemas e una loa en prosa:
   • Emilio Álvarez Giménez
   • Gerardo Álvarez Limeses
   • Emiliano Balás
   • Avelino Barbeito
   • Juan Barcia Caballero
   • B. Bermúdez Jambrina
   • Eugenio Carré Aldao
   • Filomena Dato Muruais
   • Concha Espina
   • José García de Quevedo
   • Salvador Golpe
   • Enrique Labarta
   • Elisa Lestache
   • Roxelio Lois
   • M. Lugrís Freire
   • Francisco Lumbreras
   • Luis A. Mestre
   • Antonio Noriega Varela
   • José Ojea (prosa)
   • Francisca Permuy Manzanete
   • Eduardo Pondal
   • Eladio Rodríguez González
   • Galo Salinas
   • Francisco Tettamancy
   • Florencio Vaamonde
   • Wenceslao Veiga
  • M. Curros Enríquez, "A o pobo cruñés"
Cuberta para A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1719-2001
Data de publicación (01)
2001