Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)

Xosé Ramón Barreiro Fernández
Coordinador/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a
Beatriz López Morán
Autor/a
Xosé Luís Mínguez Goyanes
Autor/a

Sinopse

Ofrécese nesta obra, por vez primeira na nosa historia, un estudo pormenorizado dos parlamentarios que representaron a Galicia durante o longo período que vai do ano 1810 ó 2003. No tomo inicial trázanse as biografías dos deputados e senadores galegos que exerceron as súas funcións como tales entre 1810 e 1823. O que lle sucede ocúpase das correspondentes aos persoeiros da chamada Asamblea Nacional de Primo de Rivera, aos deputados da República, aos Procuradores da época franquista, aos que, despois da restauración democrática, viñeron actuando no Congreso e no Senado de Madrid, así como no Parlamento Galego.

 

Contido

 • Tomo I
  • Presentación do Excmo. Sr. Presidente do Parlamento de Galicia
   José María García Leira
  • Presentación do Excmo. Sr. Presidente da Real Academia Galega
   Francisco Fernández del Riego
  • Introdución xeral
   Xosé R. Barreiro Fernández
  • Biografía dos Deputados e Senadores de Galicia 1810 - 1923

 

 • Tomo II
  • Biografías dos Deputados e Senadores de Galicia 1927-2001
  • Asembleístas da Asemblea Nacional (1927-1929)
  • Deputados nas Cortes da II República (1931-1939)
  • Procuradores en Cortes (1943-1977)
  • Deputados no Congreso, Senadores e Deputados no Parlamento de Galicia (1977-2001)
  • Apéndice
   • As circunscricións electorais
   • Relación de Deputados e Senadores por lexislaturas (1810-2001)
  • Índice onomástico
  • Fontes e bibliografía
Cuberta para Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-27-3 (o.c.)
Número de depósito legal (17)
C. 1848-2001
Data de publicación (01)
2001