Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade
Autor/a
Salvador Cabeza de León
Autor/a

Sinopse

Discurso de ingreso na Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Narciso Correal y Freire de Andrade e resposta do excelentísimo señor don Salvador Cabeza de León.

A sesión plenaria extraordinaria de recepción deste académico non se celebrou debido ao pasamento de Salvador Cabeza de León. Non obstante, Narciso Correal presentou o seu discurso de ingreso no prazo regulamentario e ingresa como membro da Academia por orde ministerial o 22 de abril de 1939, xunto con outros académicos.

Cuberta para Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1942