Poesía: coñecimento da realidade

Eduardo Moreiras Collazo
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Eduardo Moreiras Collazo e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 28 de xaneiro de 1978 no Salón de Actos da Caixa de Aforros da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Poesía: coñecimento da realidade
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015