Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxías

Ramón Nicolás
Editor/a literario/a

Sinopse

 

Índice

Limiar.
Ramón Nicolás

Contos da forza (1916).
Euxenio Carré Aldao

Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros (1919).
Vicente Risco

O deputado por Beiramar (1919).
Gonzalo López Abente

Queixumes / Home viaxeiro / Conto sinxelo (1920).
Antón Losada Diéguez

Un ollo de vidro (1922).
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

O vello mariñeiro toma o sol, e outros contos (1922).
Euxenio Montes

O sol..., o vento (1922).
Ramón Cabanillas

O que o solpor calaba / As irremediábeis melancolías (1922).
Manoel Antonio

O serán (1922).
Xoán Vidal Martínez

A costureira (1922).
Nicolás García Pereira

A i-alma de Mingos (1922).
Francisca Herrera Garrido

Pantelas, home libre (1925).
Ramón Otero Pedrayo

Cabalgadas en Salnés (1925).
Fermín Bouza Brey

Os pobres de Deus (1925).
Luís Amado Carballo

Referencias

Bibliografía ampliada

Cuberta para Irmandades da Fala: narrativa. Antoloxías
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-946005-5-5
Número de depósito legal (17)
C. 348-2017
Data de publicación (01)
2017