Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?

Marina Mayoral
Autor/a
Xosé Luís Franco Grande
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola excelentísima señora dona Marina Mayoral e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Franco Grande.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 2 de decembro de 2017 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía?
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-947823-0-5
Número de depósito legal (17)
C. 1897-2017