Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade
Autor/a
Salvador Cabeza de León
Autor/a

Sinopse

Discurso de ingreso como membro de número do ilustrísimo señor don Narciso Correal y Freire de Andrade e resposta do excelentísimo señor don Salvador Cabeza de León.

O acto académico de ingreso de Narciso Correal y Freire de Andrade non puido celebrarse debido ao pasamento de Salvador Cabeza de León, o 20 de maio de 1934.

O 22 de abril de 1939, previa solicitude de Manuel Casás Fernández, ingresa por orde ministerial xunto a Jaime Solá Mestre, Ramón de Artaza y Malvárez, Juan Domínguez Fontela, Lisardo Rodríguez Barreiro e Antonio Noriega Varela.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal do discurso, publicada no ano 1942 pola Real Academia Galega.

 

     

Cuberta para Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.354
Data de publicación (01)
2019