Concepción Arenal y su apostolado

Manuel Casás Fernández
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Manuel Casás Fernández e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 13 de marzo de 1936 no Salón de actos do Círculo de Artesáns da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal do discurso, publicada no ano 1936 pola Real Academia Galega.

 

     

Cuberta para Concepción Arenal y su apostolado
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.355