La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez

Julio Dávila Díaz
Autor/a
Federico Maciñeira y Pardo de Lama
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Julio Dávila Díaz e resposta do excelentísimo señor don Federico Maciñeira y Pardo de Lama.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 30 de agosto de 1927 no Salón de actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir do mecanoscrito orixinal custodiado no Arquivo da Real Academia Galega.
A resposta de Federico Maciñeira y Pardo de Lama editouse a partir da edición orixinal publicada en 1927 pola Real Academia Galega

 

     

Cuberta para La personalidad y la obra de Don Benigno Teijeiro Martínez
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.357
Data de publicación (01)
2019