Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Henrique Monteagudo Romero
Autor/a
Xaquín Loredo Gutiérrez
Autor/a
Lidia Gómez Martínez
Autor/a
Gabino S. Vázquez-Grandío
Autor/a

Sinopse

Este traballo ten como obxectivo proporcionar unha visión da situación sociolingüística nos centros educativos de todas as etapas do concello de Ames, empregando distintas metodoloxías de investigación e integrando a visión dos diferentes axentes sociais implicados. A investigación sobre as dinámicas sociolingüísticas nos ámbitos escolares revélase como unha ferramenta imprescindible non só para comprender mellor a realidade das linguas e as transformacións que están experimentando, senón para implementar políticas lingüísticas eficaces que garantan un futuro florecente para o galego.

Cuberta para Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-17807-08-5
Número de depósito legal (17)
C 1810-2020
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.380
Data de publicación (01)
2021