Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos

Luís Amado Carballo
Autor/a
Xosé María Álvarez Blázquez
Editor/a literario/a

Sinopse

Amado Carballo foi un fervente amador do seu pobo. Do pobo-humanidade e do pobo-terra. Dicir pobo-humanidade é dicir cultura, historia, tradición, costumes. Dicir pobo-terra é dicir paisaxe, natureza, comuñón telúrica. Toda a obra do escritor está empapada destes compoñentes vitais, e poida que ningún poeta galego teña expresado en tal medida a ebriedade contemplativa do mundo exterior, que enche os ollos e a alma.

Escolma de textos e introdución biográfica de Luís Amado Carballo realizadas por Xosé M.ª Álvarez Blázquez co gallo do Día das Letras Galegas de 1982.

 

Contido:
- Luís Amado Carballo
- Escolma

  • Os probes de Deus
  • Sant-Yago
  • Mostrador. A fiestra valdeira

- De Proel

  • A nosa bandeira
  • Saudade
  • Na outa noite
  • Noite mareira
  • Abrente
  • Ponte e río
  • Romaxe
  • O cruceiro
  • Foguete
  • Lar
  • Enterro
  • A mañán de Corpus
  • Taberna
  • Nocturno de burgo baixo
  • Alalás
  • Calor
  • Afogado

- De O galo

  • O Galo
  • S – 6
  • Desconsolo
  • As cantigas do berce
  • Os Reis
  • Muiñeira
  • Mariñeiro
  • Pandeirada do bo e do mal tempo
  • Arrieiro
  • Canto de arada
  • Pontevedra

- Poemas soltos

  • Carón do Atlántico
  • Mosteiro
  • Panxoliña de Nadal
  • Porto
  • Chamade ao luar
  • Sonata aldeán
Cuberta para Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-2688-4
Número de depósito legal (17)
VG. 169-1982
Data de publicación (01)
1982