Luís Amado Carballo: vida e obra : escolma de textos

Luís Amado Carballo
Autor/a
Xosé María Álvarez Blázquez
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Luís Amado Carballo: vida e obra : escolma de textos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-2688-4
Número de depósito legal (17)
VG. 169-1982
Data de publicación (01)
1982