Mélodies pour chant et piano: cantares nuevos y viejos de Galicia

Marcial del Adalid
Autor/a
Margarita Soto Viso
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Na Real Academia Galega consérvase o legado da biblioteca musical do compositor Marcial del Adalid. A pesar de seren moi numerosas as obras orixinais do compositor que alí se conservan é posible que non se trate da obra completa deste autor, a bagaxe máis importante e delicada non obstante atópase alí. Referímonos aos autógrafos e manuscritos que corresponden aos seus inéditos. Adalid escribiu unha numerosa obra para piano pero tamén o capítulo de mélodie recibiu deste compositor atención preferente.

O que tes nas mans resulta do traballo tenaz, paciente e sabedor, dunha musicóloga tan merecente de creto como é a Profesora Margarida Soto.

Cuberta para Mélodies pour chant et piano: cantares nuevos y viejos de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-85728-48-3
Número de depósito legal (17)
C. 1040-1985
Data de publicación (01)
1985