Debe estar rexistrado e iniciar a sesión para enviar elementos e facer o seguimento dos envíos actuales. Ir a Autenticación nunha cuenta existente ou Rexistra unha nova.

Lista de comprobación de preparación de propostas

Como parte do proceso de entrega de propostas, esíxese aos autores que comproben que a proposta está de acordo cos seguintes elementos; as propostas que non se acollan a estas instrucións poden ser devoltas aos autores.
  • A proposta non foi publicada previamente, nin está baixo consideración de ningunha outra editorial (ou se proporciona unha explicación nos "Comentarios para a editorial").
  • O ficheiro da proposta está no formato Microsoft Word, RTF ou OpenDocument.
  • Proporcionanse os enderezos URL das referencias, si están dispoñibles.
  • O texto ten interliñado simple; utiliza un tipo de letra de 12 puntos; utilízase cursiva no lugar de suliñado (exceptuando os enderezos URL); e todas as ilustracións, figuras e taboas están dentro do texto nos lugares axeitados, e non ao final
  • O texto adhírese aos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Directrices para autores, que se atopan en Acerca da editorial.

Declaración de privacidade

Os nomes e enderezos de email introducidos nesta editorial ​​utilizaranse exclusivamente para os fins declarados pola mesma e non estarán dispoñibles para ningún outro propósito nin lugar.