Galicia en el comercio marítimo medieval

Elisa Ferreira Priegue
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a
Universidade de Santiago de Compostela
Editor/a

Sinopse

Galicia en el comercio marítimo medieval é un fito na historiografía sobre a Galicia da Idade Media. A tese de doutoramento de Elisa María Ferreira non coñece precedente algún no intento de enfrontar globalmente as relacións comerciais galegas de longa distancia, na súa proxección interna e externa, durante o período medieval. Por vez primeira o comercio marítimo constitúe o centro dunha investigación abordada da única maneira pertinente, desde Galicia e desde os diversos lugares cos que aquela establece a súa relación de intercambios.

Estruturado en dúas grandes partes, o libro presenta, na primeira, a base comercial galega e, na segunda, traza as liñas que a unen cos distintos puntos aos que alcanza a súa relación de intercambios. O estudo dos condicionamentos naturais e sociais, dos artigos de intercambio, dos homes máis directamente implicados −pescadores, mariños e mercadores− explica as vantaxes e inconvenientes con que se produce a inserción de Galicia na intensificación do comercio marítimo que caracteriza á Europa do século XII en diante.

Pode solicitar un exemplar gratuíto da edición impresa desta obra (con gastos de envío) por correo electrónico.

Cuberta para Galicia en el comercio marítimo medieval
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-85728-71-8
Número de depósito legal (17)
C. 947-1988
Data de publicación (01)
1988