Luís Pimentel

Luís Pimentel
Autor/a
Ramón Piñeiro
Editor/a literario/a

Sinopse

Luís Pimentel naceu en Lugo no ano 1895 e en Lugo morreu en 1958. Só se ausentou temporalmente da súa cidade para estudar Medicina en Santiago e para os estudos de doutoramento en Madrid. Esa identificación íntima coa cidade luguesa aparece ben reflectida na súa poesía e forma parte esencial da súa biografía.

Sobre a obra poética de Pimentel contamos xa con moi valiosos estudos, que nesta ocasión se incrementarán e que, pola importancia perenne da mesma, tamén será perenne o interese dos estudosos no decorrer dos tempos. Mesmo por iso, consideramos de interese nesta ocasión ocuparnos con preferencia do poeta coa modesta intención de aclarar algúns equívocos que poden desorientar o coñecemento obxectivo da realidade.

Escolma de textos e introdución biográfica de Luís Pimentel realizadas por Ramón Piñeiro co gallo do Día das Letras Galegas de 1990.

 

Contido

 • Limiar
  • Algunhas consideracións sobre Luís Pimentel
 • Poesía en galego
  • De Sombra do aire na herba
  • De Triscos
  • Outros poemas
 • Poesía en castelán
  • De Barco sin luces
Cuberta para Luís Pimentel
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-7443-9
Número de depósito legal (17)
VG. 183-1990
Data de publicación (01)
1990