Léxico administrativo castelán-galego

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Ana Isabel Boullón Agrelo
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Léxico administrativo castelán-galego
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-7652-0
Número de depósito legal (17)
C. 351-1991
Data de publicación (01)
1991