Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro

Constantino García
Autor/a
Real Academia Galega. Sem. de Lexicografía
Editor/a

Sinopse

A Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas de 1991 ao escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro, autor dunha ampla obra poética, novelística, ensaística e periodística en lingua galega.

Dado que, debido a esta circunstancia, van achegarse agora á súa obra bastantes novos lectores, queremos ofrecerlles a estes unha axuda para comprender sen dificultade as verbas do noso grande escritor e para iso preparamos este libriño que pretende contribuír á mellor comprensión do léxico de Cunqueiro.

A finalidade da presente obra é precisamente ofrecer ao lector todas aquelas palabras usadas por Cunqueiro que non están nos dicionarios normais ou que, se están, teñen algunha acepción especial, aquelas que están escritas con grafías que non coincidan coas empregadas nos actuais dicionarios normativos e mesmo algunhas que, aínda que estean recollidas nalgunha obra lexicográfica, son moi pouco correntes.

Cuberta para Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-7653-9
Número de depósito legal (17)
C. 584-1991
Data de publicación (01)
1991