Os eoas: (unha aproximación)

Eduardo Pondal
Autor/a
Amado Ricón Viruleg
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Figura neste volume o poema épico inédito de Eduardo Pondal “Os Eoas” que trata da descuberta de América e no que o poeta de Bergantiños, seguindo os moldes da épica clásica e renacentista, crea o primeiro monumento deste xénero literario escrito na nosa lingua galega, símbolo da personalidade lingüística e cultural de Galicia, ademais de ser unha nova mostra da singular capacidade artístico-poética do sobranceiro fillo de Ponteceso.

Trátase do gran poema épico escrito por Eduardo Pondal, inédito até o de agora polas enormes dificultades que a ordenación e transcrición do orixinal suscitaba e que ata o rigoroso e esforzado traballo de Amado Ricón, parecía tarefa insuperable. A súa publicación foi considerada por algún intelectual como a máis importante noticia literaria galega do século.

Cuberta para Os eoas: (unha aproximación)
Colección
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-604-4473-2
Número de depósito legal (17)
C. 1370-1992
Data de publicación (01)
1992