Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 9ª ed.

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Sinopse

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 9ª ed.
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-3309-0
Número de depósito legal (17)
VG. 428-1991
Data de publicación (01)
1991