"Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962)

Xesús Alonso Montero
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 30 de outubro de 1993, no acto da súa recepción, por Don Xesús Alonso Montero e contestación do Excmo. Sr. Don Xosé Filgueira Valverde.

Cuberta para "Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-02-8
Número de depósito legal (17)
VG. 569-1993
Data de publicación (01)
1993