"Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962)

Xesús Alonso Montero
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Alonso Montero e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 30 de outubro de 1993 no paraninfo do Instituto Otero Pedrayo de Ourense.

Cuberta para "Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-02-8
Número de depósito legal (17)
VG. 569-1993
Data de publicación (01)
1993