Curriculum e bibliografía

Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Este opúsculo bio-bibliográfico foi editado con motivo da recepción de don Xesús Alonso Montero como membro numerario da Real Academia Galega (Ourense, 30 de outubro de 1993). Aínda que exento, axuntouse ao volume no que se recolle o seu discurso de ingreso (“Manifestos” en verso en favor da poesía civil...) e maila contestación do Excmo. Sr. D. Xosé Filgueira Valverde. Volume e opúsculo foron entregados ós asistentes ó termino desa sesión académica.

Cuberta para Curriculum e bibliografía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1993