Pequeno diccionario da lingua galega

Real Academia Galega
Autor/a

Sinopse

Este Pequeno diccionario da lingua galega trata de dar a coñecer o significado das palabras máis frecuentes do léxico galego actual. Nas súas aproximadamente 8.000 entradas inclúense as palabras consideradas fundamentais dentro do léxico patrimonial, así como outras pertencentes a vocabularios técnicos ou científicos bastante usuais na comunicación nos nosos días. Co desexo de contribuír ó proceso de normativización da lingua, preséntanse formas que, sendo moi correntes no momento actual, non se consideran correctas e aconséllanse entón as formas máis en consonancia co léxico que posúe o noso idioma. Pretendemos ofrecer ó público unha obra sinxela, pero útil para aquelas persoas que desexen coñecer as primeiras nocións do léxico da nosa lingua.

Cuberta para Pequeno diccionario da lingua galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-01-X
Número de depósito legal (17)
M. 11508-1993
Data de publicación (01)
1993