Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega

Rafael Dieste
Autor/a
Salvador García-Bodaño
Editor/a literario/a

Sinopse

A Real Academia Galega quere, dende estas páxinas cordiais, honrar a grata memoria de quen foi un dos seus membros máis egrexios, evocando a exemplaridade ética da súa vida e a calidade literaria da súa obra, agradecéndolle por sempre aquela súa disposición creadora para o diálogo que, aínda logo da súa ausencia definitiva, persiste, sabiamente, nos seus escritos.

Escolma de textos e introdución biográfica de Rafael Dieste realizadas por Salvador García-Bodaño co gallo do Día das Letras Galegas de 1995.

 

Contido

 • Limiar
 • Rafael Dieste ou a vontade de diálogo creador
 • A VIDA
  • A concordia co mundo
  • O cuarto do medio
  • A primeira viaxe
  • O galeguismo crítico
  • Do servicio militar ó xornalismo
  • O comezo da creación literaria
  • Pluma de pensamento
  • O ciclo galego
  • A bohemia
  • As ‘Misiones Pedagógicas’
  • Os tráxicos camiños da guerra
  • O exilio
  • Retorno á literatura
  • A etapa profesoral
  • A última estancia arxentina
  • O ansiado retorno á patria
  • Camiño da Real Academia
  • A vixencia no presente
  • Un final
 • A OBRA
  • O ensaísmo
  • A narrativa
  • O teatro
 • TEXTOS
  • Dos arquivos do trasno. Contos
   • Limiar
   • Sobre a morte de Bieito
   • O regreso
   • O vello que quería vélo tren
   • De cómo veu a Rianxo unha balea
  • A fiestra valdeira. Teatro
  • Antre a terra e o ceo. Prosas de mocedade
   • Nazonalidade e destino
   • Hestoria e nacionalidade
   • Agrarismo e política
   • Galego popular e galego literario
   • Literatura e premeditaceón
   • O supergalego
   • Resposta a Vicente Risco (I)
   • Resposta a Vicente Risco (II)
  • A vontade de estilo na fala popular. Discurso
  • BIBLIOGRAFÍA
   • Obra de Rafael Dieste
   • Bibliografía fundamental utilizada.
Cuberta para Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-09-5
Número de depósito legal (17)
C. 826-1995
Data de publicación (01)
1995