A vontade de estilo na fala popular

Rafael Dieste
Autor/a
Domingo García-Sabell
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o dóa 18 de abril de 1970 na súa recepción pública por Don Rafael Dieste, e resposta de Don Domingo García-Sabell.

Cuberta para A vontade de estilo na fala popular
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-7492-722-6
Número de depósito legal (17)
C. 83-1995
Data de publicación (01)
1995