Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)

X.L. Pensado
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

O texto que aquí publicamos atópase no Arquivo Histórico Nacional (Códice 1051 B). Debemos o seu coñecemento a D. Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. É apenas un esbozo de dicionario galego que leva o título de Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano. Está constituído por un conxunto informe de folios sen numeración ningunha e de fichas ou papeletas de moi diferentes tamaños. Despois seguen uns “Refranes y Apotegmas Gallegos” que comezan en folios con boa e repousada letra case sen borróns e terminan tamén en desordenados apuntamentos e fichas, como ocorre no texto que o precede.

Cuberta para Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-11-2
Número de depósito legal (17)
VG. 427-1995
Data de publicación (01)
1995