Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios

Real Academia Galega
Editor/a
Constantino García
Editor/a literario/a
Isabel González Fernández
Editor/a literario/a
Manuel González González
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1642-1992
Data de publicación (01)
1996