Cadaquén fala coma quen é: reflexións verbo da fraseoloxía enxebre

Xesús Ferro Ruibal
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido na recepción pública  do 4 de maio de 1996 por Don Xesús Ferro Ruibal e resposta de Don Carlos Casares Mouriño.

Cuberta para Cadaquén fala coma quen é: reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-04-4
Número de depósito legal (17)
VG. 287-1996
Data de publicación (01)
1996