Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre

Xesús Ferro Ruibal
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Ferro Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 4 de maio de 1996 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-04-4
Número de depósito legal (17)
VG. 287-1996
Data de publicación (01)
1996