Cadaquén fala coma quen é: reflexións verbo da fraseoloxía enxebre

Xesús Ferro Ruibal
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Ferro Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 4 de maio de 1996 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Cadaquén fala coma quen é: reflexións verbo da fraseoloxía enxebre
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-04-4
Número de depósito legal (17)
VG. 287-1996
Data de publicación (01)
1996