Diálogos con Rosalía

Luz Pozo Garza
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Luz Pozo Garza e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 29 de novembro de 1996 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Diálogos con Rosalía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-89652-30-9
Número de depósito legal (17)
C. 1090-1997
Data de publicación (01)
1997