O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)

Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 14 de febreiro de 1997 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-06-0
Número de depósito legal (17)
VG. 107-1997
Data de publicación (01)
1997