Anxel Fole: escolma de textos

Anxel Fole
Autor/a
Carlos Casares
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Anxel Fole: escolma de textos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-07-9
Número de depósito legal (17)
VG. 367-1997
Data de publicación (01)
1997