Diccionario de Fole

Xosé de Cora
Autor/a
Mercedes Díaz García
Autor/a
María Xosé Pardo-Gil Magadán
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

A Real Academia Galega estableceu 1997 como o ano dedicado a Ánxel Fole. Non podía aparecer máis oportunamente este Diccionario, que recolle os estudos críticos, as teorizacións máis ou menos eruditas, as precisións cronolóxicas, todo un vocabulario e un censo de admiradores, de amigos, de devotos do escritor lugués e dos lugares polos que andou. O Diccionario é unha produción non só necesaria senón, asemade, ateigada de suxestións, de multitude de datos sobre o noso narrador, de listas de individuos reais ou ficticios que, dalgunha maneira, tiveron contacto coa humanidade do sobranceiro. Esta obra proporciona unha útil ferramenta de traballo para coñecer a Fole a través de recordos, anécdotas, opinións etc.

Cuberta para Diccionario de Fole
Colección
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-89748-12-8
Número de depósito legal (17)
C. 118-1997
Data de publicación (01)
1997