Homenaxe ós tres poetas medievais da Ría de Vigo: Martín Códax. Mendiño, Johán de Cangas

Xesús Alonso Montero
Editor/a literario/a

Sinopse

A Real Academia Galega, en sesión plenaria do 19 de novembro de 1997, acordou por unanimidade dedicar o 17 de maio de 1998 a homenaxear tres voces da nosa poesía medieval: Martín Codax, Mendiño e Johán de Cangas. Homenaxe é ofrecer a súa obra poética en edición pouco problemática para que chegue a todos os letraferidos; homenaxe é ofrecer estes once poemas, algúns maxistrais, noutros idiomas, única forma de que se acheguen a eles os amantes da poesía non familiarizados coa modalidade medieval da nosa lingua, e homenaxe é ofrecer, mesmo aos moi eruditos, estudos que, por unhas ou outras razóns, foron marxinando as circunstancias ou non posúen a presenza a que teñen dereito aínda hoxe.

 

Contido

 • Limiar. No Día das Letras Galegas: da Academia e da poesía medieval
 • Sobre os textos e os traballos deste volume: criterios, referencias bibliográficas e outras anotacións
  X. A. M.
 • Primeira parte: Martín Codax
  • O texto literario das sete cantigas
  • Traducións
   • Ó castelán
    X. A. M. et al.
   • Ó catalán
    Ricard Salvat
   • Ó italiano
    Isabel González
   • Ó alemán
    Cristina Velasco Toepfer
  • Estudos
   • “Martín Codax” (1876)
    T. Vesteiro Torres
   • “Las siete canciones de la enamorada...” (1914)
    D. L. D’Orvenipe [Pedro Vindel]
   • “Importante descubrimiento” (1914)
    Eladio Oviedo y Arce
   • [Programa...] (1914)
    V. Said Armesto
   • “El genuino Martín Codax...” (1916-1917)
    E. Oviedo y Arce
   • “Las canciones de Martín Codax” (1951)
    A. Iglesia Alvariño
   • “Carta a... sobre a textura poética de Martin Codax” (1970)
    R. Jakobson
   • “Paralelismo e iteração. Á margem do criterio jakobsoniano...” (1973)
    G. Tavani
  • Poemas en lembranza, en homenaxe ou no ronsel de Martín Codax
   • “Entrega” (1940)
    Gerardo Diego
   • “Ondas do mar de Viveiro” (1955)
    Luz Pozo Garza
   • “Homenaxe a Martín Codax” (1983)
    X. Rábade Paredes
   • Apéndice: Unha cantiga de amigo en provenzal
 • Segunda parte: Mendiño
  • O texto da cantiga
  • Traducións da cantiga
   • Ó castelán
    Luz Pozo
   • Ó euskera
    Juan San Martín
   • Ó francés
    H. Deluy
   • Ó inglés
    Deborah Randall
   • Ó ruso
    Alexandra Koss
   • Ó xaponés
    Takekazu Asaka
   • Ó latín
    Sergio Álvarez
  • Estudos e ensaios
   • [Mendiño] (1904)
    C. Michaëlis de Vasconcelos
   • [Mendiño] (1935)
    K. Vossler
   • “Mendiño” (1939)
    X. Filgueira Valverde
   • “Glosas... ao tema do mar...” (1958)
    E. Guerra da Cal
   • “Pleito por una isla” (1975)
    A. Cunqueiro
   • “Mendiño” (1982)
    X. Filgueira Valverde
   • “Dos medievales sin rostro” (1985)
    Pere Gimferrer
  • Poemas de homenaxe a Mendiño ou no seu ronsel
   • “Homenaxe a Mendiño” (1955)
    A. Cunqueiro
   • “Mendinho” (1973)
    E. Guerra da Cal
   • “Illa do amor, illa da morte” (1976/1979)
    V. Paz-Andrade
   • “Imitación de Mendiño” (1980)
    Xavier Seoane
   • “Sedíame eu, irmana...” (1983)
    Martiño de Redondela
 • Terceira parte: Johán de Cangas
  • Texto das tres cantigas
  • Traducións
   • Ó galego moderno
    Helena Villar Janeiro
   • Ó castelán
    Luz Pozo
  • Glosa poética das tres cantigas
   M.ª do Carme Kruckenberg
Cuberta para Homenaxe ós tres poetas medievais da Ría de Vigo: Martín Códax. Mendiño, Johán de Cangas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-12-5
Número de depósito legal (17)
VG. 238-1998
Data de publicación (01)
1998