A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega

Antón Santamarina
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antón Santamarina Fernández e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 24 de outubro de 1998 no Círculo das Artes de Lugo.

Cuberta para A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-14-1
Número de depósito legal (17)
VG. 727-1998
Data de publicación (01)
1998