A lingoaxe i as lingoas

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1967

Autores/as

Ramón Piñeiro
Autor/a
Domingo García-Sabell
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Piñeiro e resposta do excelentísimo señor don Domingo García-Sabell.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de novembro de 1967 no Salón de actos da Reunión de Artesáns da Coruña.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.