A lingoaxe i as lingoas

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1967

Autores/as

Ramón Piñeiro
Autor/a
Domingo García-Sabell
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Piñeiro e resposta do excelentísimo señor don Domingo García-Sabell.

O solemne acto académico celebrouse o 25 de novembro de 1967 no Salón de actos da Reunión de Artesáns da Coruña. Da súa alocución dixo o lingüista Antón Santamarina: “É no seu discurso de ingreso na Academia onde formula de maneira rigorosa en que radica ese valor esencial da lingua como elemento definidor dun pobo”.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.