Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua

Ramón Lorenzo
Autor/a
Constantino García
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Lorenzo e resposta do excelentísimo señor don Constantino García.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 7 de maio de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-16-8
Número de depósito legal (17)
VG. 343-1999
Data de publicación (01)
1999