Letras galegas

Roberto Blanco Torres
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Editor/a literario/a

Sinopse

O 3 de xullo de 1998 a Real Academia Galega acordou dedicar o Día das Letras Galegas de 1999 a Roberto Blanco Torres, excelente poeta galego nun tempo de importantes poetas e un dos grandes xornalistas na España dos anos vinte e trinta. Autor de libros non reeditados e escritor nunca estudado, a designación académica sorprendeu a non poucas persoas, algunhas do eido literario. Se as catro décadas ominosas do franquismo foron adversas para certos escritores galegos, é moi difícil atopar un escritor republicano tan sometido a unha tan dura lei de silencio.

Co título Letras galegas recollemos os textos nos que Roberto Blanco Torres se pronunciou sobre os nosos escritores. Moitos dos textos aquí recolleitos exhúmanse por primeira vez.

 

Contido

 • Da vida e da obra de Roberto Blanco Torres
  • Limiar
  • Latín e pedagoxía
  • Emigración e "hipertensión cívica"
  • Dictadura, latín e autocensura
  • Unha antoloxía de artigos (1930)
  • O intelectual na política
  • As palabras do poeta: ética e estética
  • Da lingua galega
  • Dous de outubro de 1936: crime de Estado
 • Prólogo á colectánea Letras galegas
  • Caracterización
  • Textos desta colectánea: referencias bibliográficas e notas
 • Letras galegas
  • Rosalía de Castro (1837-1885)
   • Doutros tempos
   • La literatura gallega
   • Dos palabras. La casa de Rosalía
   • Apostillas a un libro de Unamuno. Arando en el mar
   • Carta a Álvaro María de las Casas
  • José García Mosquera (1817-1868), traductor de Horacio (1868)
   • Una oda de Horacio traducida a la lengua gallega
  • Valentín Lamas Carvajal (1849-1906)
   • [Valentín Lamas Carvajal]
  • Manuel Curros Enríquez (1851-1908)
   • ¡Gloria al poeta!
   • ¡Camino de su tierra!
   • Curros
   • El cantor de Galicia
   • Un recuerdo al maestro
   • Os percursores. Curros Enríquez
  • Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912)
   • Leiras Pulpeiro. El recuerdo de nuestras glorias
  • Ramón Cabanillas (1876-1959)
   • Los poetas de la emigración. Un poeta y un libro
   • Las firmas contra Cabanillas
   • Crónicas de Galicia. Nuestro floreciente teatro
   • Poetas de Galicia. Vento mareiro
   • Con Ramón Cabanillas. Una interviú fracasada
  • Antón Vilar Ponte (1881-1936)
   • Nuestro valores intelectuales. El caso de un periodista ejemplar
  • Victoriano Taibo (1885-1966)
   • Nuestros poetas. Abrente
  • Castelao (1886-1950)
   • Entre paréntesis
   • Alfonso Castelao
  • Ramón Suárez Picallo (1894-1964)
   • Acotaciones. El concurso de los líricos
  • A nova xeración literaria galega (Manuel Antonio, Rafael Dieste e outros)
   • La nueva generación literaria gallega
   • Poemas del mar
   • A Manuel Antonio
  • Varia (1923-1930)
   • Nuestros valores literarios. Un libro de Jaime Quintanilla
   • Reseña de Alcándara de Francisco Luis Bernárdez
   • A obra
   • La cultura gallega
   • Una gran institución cultural
   • La muerte de un sabio gallego
  • Apéndice. Roberto Blanco Torres e Ramón Otero Pedrayo
   • Palabras de Otero Pedrayo en 1930. Habla Ramón Otero Pedrayo
   • Facsímile dunha carta de Blanco Torres a Otero Pedrayo (1934)
   • Facsímile dunhas anotacións autógrafas de Otero Pedrayo (¿1951?)
   • Edición facsímile da semblanza que figura en O libro dos amigos (1953)
Cuberta para Letras galegas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-17-6
Número de depósito legal (17)
VG. 350-1999
Data de publicación (01)
1999