Vocabulario de Soneira

Francisco Romero Lema
Autor/a
Xosé María Rei Lema
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

O Vocabulario de Soneira de Francisco Romero Lema é a recollida máis importante de léxico desta zona con que contamos ata o día de hoxe. Aínda sendo o aspecto lexicográfico e etnolingüístico o máis importante na obra de Francisco Romero Lema, non é este o seu único valor: nas súas achegas léxicas e na lingua empregada nas interesantes coleccións de paremioloxía e de cantigas populares aparecen reflectidos tamén, dunha maneira consciente unhas veces e inconsciente outras, os principais fenómenos dialectais da zona no ámbito fonético e morfosintáctico. Nun momento en que o galego vivía tempos avesíos, Francisco Romero Lema tivo o valor, a intelixencia e a constancia para levar a cabo unha recollida de material deste tipo que no día de hoxe ten que constituír un orgullo para toda a Terra de Soneira.

Cuberta para Vocabulario de Soneira
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-40-0
Número de depósito legal (17)
C. 406-2000
Data de publicación (01)
2000