A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX

Xosé Luís Méndez Ferrín
Autor/a
Ramón Lorenzo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 30 de setembro de 2000, no acto da súa recepción pública, polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Méndez Ferrín e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo Vázquez.

Cuberta para A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-22-2
Número de depósito legal (17)
VG. 728-2000
Data de publicación (01)
2000