Eu tamén navegar

Xohana Torres
Autor/a
Salvador García-Bodaño
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Xohana Torres e resposta do excelentísimo señor don Salvador García-Bodaño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 27 de outubro de 2001 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Eu tamén navegar
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-28-1
Número de depósito legal (17)
VG. 982-2001
Data de publicación (01)
2001