Eu tamén navegar

Xohana Torres
Autor/a
Salvador García-Bodaño
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 27 de outubro de 2001, no acto da súa recepción, pola ilustrísima señora dona Xohana Torres e resposta do excelentísimo señor don Salvador García-Bodaño

Cuberta para Eu tamén navegar
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-28-1
Número de depósito legal (17)
VG. 982-2001
Data de publicación (01)
2001