A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960

Xosé Neira Vilas
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 17 de novembro de 2001 no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Neira Vilas e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 17 de novembro de 2001 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-29-X
Número de depósito legal (17)
VG. 1078-2001
Data de publicación (01)
2001