Propostas da Real Academia Galega ó goberno e mais ó Parlamento de Galicia: aprobadas na sesión plenaria de 8 de setembro de 2001

Real Academia Galega
Autor/a

Sinopse

A Real Academia Galega quere lembrarlles algunhas urxencias que a lingua presenta a aquelas persoas que aspiran a asumir a máxima responsabilidade de goberno en Galicia. Non é obxecto deste breve comunicado un pormenorizado estudo da situación, senón só sinalar algunhas necesidades inaprazables.

Na seguridade de que a todos nos anima o sentimento sincero de garantirlle á nosa lingua as mil primaveras que soñou Cunqueiro, esta Academia quere enfocar algúns problemas que están pexando innecesariamente o seu avance.

Cuberta para Propostas da Real Academia Galega ó goberno e mais ó Parlamento de Galicia: aprobadas na sesión plenaria de 8 de setembro de 2001
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1013-2002
Data de publicación (01)
2002