El gran gallego: (Fr. Martín Sarmiento)

Antolín López Peláez
Autor/a

Sinopse

Edición facsimilar do libro biográfico de Antolín López Peláez editado en 1895 pola Biblioteca Gallega, conmemorativa do Día das Letras Galegas de 2002, dedicado a Frei Martín Sarmiento.

Cuberta para El gran gallego: (Fr. Martín Sarmiento)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
VG. 263-2002
Data de publicación (01)
2002