Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Francisco Díaz-Fierros Viqueira e resposta do excelentísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 28 de setembro de 2002 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-31-1
Número de depósito legal (17)
VG. 748-2002
Data de publicación (01)
2002